Solucions integrals de neteja
castellano   ::   english      linkedin twitter google

Sector sanitari

Sector sanitari
La higiene del sector sanitari és una responsabilitat que assolim i que desenvolupem mitjançant una neteja profilàctica.


Grup LD gestiona els seus serveis a partir de les premisses següents:

  • METODOLOGIA de treball específica i adaptació dels materials, recursos humans i tècniques de neteja als particulars protocols de neteja del sector hospitalari i la indústria química farmacèutica.
  • FORMACIÓ contínua i especialitzada del personal més capacitat per a cada procediment d'actuació en matèria de neteja i higienització.
  • ADEQUACIÓ de les metodologies de neteja, detergents i desinfectants per zones, d'acord amb una anàlisi profunda del nivell de risc existent (alt, mitjà i baix).
  • CONTROL DE LA QUALITAT, mitjançant la supervisió i realització de controls microbiològics, que permet detectar les no conformitats, procedir a la seva correcció i verificar el nivell de neteja de cada zona.
Empresa de neteja a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Madrid. Neteja d'oficines i neteja sector industrial, sector sanitari i alimentari.
Carrer Elkano 64-66 Barcelona, Barcelona - 08004 Spain.