Solucions integrals de neteja
castellano   ::   english      linkedin twitter google

Prevenció de riscos laborals

Prevencio de riscos Grup LD és una organització compromesa amb la vigilància i control de riscos laborals pel que ha dissenyat i implantat un sistema de gestió d'acord amb la norma OHSAS 18001:2007, anant més enllà de l'acompliment legal.
  • Acompliment dels preceptes establerts en les Lleis i Reglaments d'aplicació.
  • Compromís de l'Organització en la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.
  • Assignació de recursos suficients per el desenvolupament d'activitats preventives.
  • Creació d'una cultura positiva en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Anàlisi i elecció dels procediments i tècniques de treball així com també dels materials que no generin riscos als treballadors.
  • Adequada formació teòrica i pràctica del treballador així com també la provisió dels recursos necessaris per al desenvolupament de l'activitat preventiva.
  • Garantia de la informació a tots els treballadors i la seva participació en la millora contínua de la Prevenció de Riscos.

Certificat OHSAS_18001:2007
Empresa de neteja a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Madrid. Neteja d'oficines i neteja sector industrial, sector sanitari i alimentari.
Carrer Elkano 64-66 Barcelona, Barcelona - 08004 Spain.