Solucions integrals de neteja
castellano   ::   english      linkedin twitter google

Igualtat

Igualtat
D'acord amb el què disposa la Llei Orgànica 3/2007 de la igualtat efectiva entre homes i dones, Grup LD ha desenvolupat un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones per promoure la conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar així com la no discriminació, exclusió o preferència que tingui per efecte anular o alterar la igualtat d'oportunitats o de tracte a la feina.

També ha implantat un protocol d'actuació contra l'assetjament sexual i/o per raó de sexe, conscient de la importància de garantir un ambient que respecti la dignitat i el respecte de les persones treballadores de l'empresa.


Empresa de neteja a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Madrid. Neteja d'oficines i neteja sector industrial, sector sanitari i alimentari.
Carrer Elkano 64-66 Barcelona, Barcelona - 08004 Spain.