Solucions integrals de neteja
castellano   ::   english      linkedin twitter google

Contacte

Adreça i telèfons:

E-mails:

Les dades personals incloses en el "currículum" lliurat per vostè seran incorporades al nostre fitxer de selecció de personal, amb la finalitat de realitzar processos de selecció de candidats a llocs de treball de la nostra empresa en un termini curt o mitjà.

Així mateix declara que les dades que figuren en el currículum són certes. Autoritza a la nostra empresa a contactar amb vostè per ampliar la informació continguda en el mateix.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en el nostre domicili o mitjançant el correu electrònic cv@grupld.es.

Aquest currículum comptarà amb data de lliurament, i serà destruït passat el termini d'un any des que s'incorpori al nostre fitxer de selecció de personal.
Contacte
Empresa de neteja a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Madrid. Neteja d'oficines i neteja sector industrial, sector sanitari i alimentari.
Carrer Elkano 64-66 Barcelona, Barcelona - 08004 Spain.